Mc-olycka Rödeby

2017-05-11 14:40

Olycksfallsrapport

Rubrik: Mc-olycka Rödeby
Tidpunkt för ankomst till akuten: 2017-05-11 14:40
Antal skadade: 1

Skadad person: Man
Ålder: 21-30 år
Geografiskt hemområde: Blekinge
Skadegrad: Allvarligt
Vårdnivå: Inlagd på sjukhus

Senast uppdaterad 2017-05-11 16:44:04

Tidigare rapporter.