MC klass A påkörd av bil

2017-05-18 08:35

Olycksfallsrapport

Rubrik: MC klass A påkörd av bil
Tidpunkt för ankomst till akuten: 2017-05-18 08:35
Antal skadade: 1

Skadad person: Kvinna
Ålder: 41-50 år
Geografiskt hemområde: Blekinge
Skadegrad: Lindrigt
Vårdnivå: Inlagd på sjukhus

Senast uppdaterad 2017-05-18 15:51:20

Tidigare rapporter.