MC- Olycka

2018-06-29 16:15

Olycksfallsrapport

Rubrik: MC- Olycka
Tidpunkt för ankomst till akuten: 2018-06-29 16:15
Antal skadade: 1

Skadad person: Man
Ålder: 21-30 år
Geografiskt hemområde: Blekinge
Skadegrad: Allvarligt
Vårdnivå: Inlagd på sjukhus

Senast uppdaterad 2018-06-29 17:54:45

Tidigare rapporter.