Klämskada

2017-07-24 15:00

Olycksfallsrapport

Rubrik: Klämskada
Tidpunkt för ankomst till akuten: 2017-07-24 15:00
Antal skadade: 1

Skadad person: Man
Ålder: 21-30 år
Geografiskt hemområde: Blekinge
Skadegrad: Lindrigt
Vårdnivå: På akuten

Senast uppdaterad 2017-07-24 16:37:49

Tidigare rapporter.