drunkningstillbud

2018-07-28 16:00

Olycksfallsrapport

Rubrik: drunkningstillbud
Tidpunkt för ankomst till akuten: 2018-07-28 16:00
Antal skadade: 1

Skadad person: Kvinna
Ålder: 71-80 år
Geografiskt hemområde: Blekinge
Skadegrad: Lindrigt
Vårdnivå: Inlagd på sjukhus

Senast uppdaterad 2018-07-28 17:12:04

Tidigare rapporter.