Drunkning

2017-07-28 17:30

Olycksfallsrapport

Rubrik: Drunkning
Tidpunkt för ankomst till akuten: 2017-07-28 17:30
Antal skadade: 1

Skadad person: Man
Ålder: 11-20 år
Geografiskt hemområde: Blekinge
Skadegrad: Avliden
Vårdnivå: På akuten

Senast uppdaterad 2017-07-28 18:58:39

Tidigare rapporter.