drukningstillbud

2017-09-09 00:10

Olycksfallsrapport

Rubrik: drukningstillbud
Tidpunkt för ankomst till akuten: 2017-09-09 00:10
Antal skadade: 1

Skadad person: Man
Ålder: 41-50 år
Geografiskt hemområde: Utomlands
Skadegrad: Lindrigt
Vårdnivå: Inlagd på sjukhus

Senast uppdaterad 2017-09-09 09:33:02

Tidigare rapporter.