Brännskada

2018-10-29 14:45

Olycksfallsrapport

Rubrik: Brännskada
Tidpunkt för ankomst till akuten: 2018-10-29 14:45
Antal skadade: 1

Skadad person: Man
Ålder: 71-80 år
Geografiskt hemområde: Blekinge
Skadegrad: Allvarligt
Vårdnivå: Inlagd på sjukhus

Senast uppdaterad 2018-10-29 16:23:26

Tidigare rapporter.