Brand med rökutveckling

2018-04-12 06:00

Olycksfallsrapport

Rubrik: Brand med rökutveckling
Tidpunkt för ankomst till akuten: 2018-04-12 06:00
Antal skadade: 1

Skadad person: Man
Ålder: 51-60 år
Geografiskt hemområde: Blekinge
Skadegrad: Lindrigt
Vårdnivå: På akuten

Senast uppdaterad 2018-04-12 07:29:42

Tidigare rapporter.