Brand i byggnad

2017-11-06 21:00

Olycksfallsrapport

Rubrik: Brand i byggnad
Tidpunkt för ankomst till akuten: 2017-11-06 21:00
Antal skadade: 1

Skadad person: Kvinna
Ålder: Okänd
Geografiskt hemområde: Blekinge
Skadegrad: Avliden
Vårdnivå: Inlagd på sjukhus

Senast uppdaterad 2017-11-06 21:15:46

Tidigare rapporter.