Bliolycka E22

2017-06-05 12:25

Olycksfallsrapport

Rubrik: Bliolycka E22
Tidpunkt för ankomst till akuten: 2017-06-05 12:25
Antal skadade: 2

Skadad person: Man
Ålder: 31-40 år
Geografiskt hemområde: Blekinge
Skadegrad: Lindrigt
Vårdnivå: På akuten

Skadad person: Man
Ålder: 51-60 år
Geografiskt hemområde: Blekinge
Skadegrad: Lindrigt
Vårdnivå: På akuten

Senast uppdaterad 2017-06-05 13:17:05

Tidigare rapporter.