Bilolycka

2018-09-17 17:25

Olycksfallsrapport

Rubrik: Bilolycka
Tidpunkt för ankomst till akuten: 2018-09-17 17:25
Antal skadade: 1

Skadad person: Man
Ålder: 31-40 år
Geografiskt hemområde: Blekinge
Skadegrad: Lindrigt
Vårdnivå: På akuten

Senast uppdaterad 2018-09-17 18:13:41

Tidigare rapporter.