Bilolycka

2018-07-11 11:30

Olycksfallsrapport

Rubrik: Bilolycka
Tidpunkt för ankomst till akuten: 2018-07-11 11:30
Antal skadade: 1

Skadad person: Kvinna
Ålder: 61-70 år
Geografiskt hemområde: Blekinge
Skadegrad: Lindrigt
Vårdnivå: På akuten

Senast uppdaterad 2018-07-11 14:32:56

Tidigare rapporter.