Bilolycka Ronneby

2018-04-03 18:15

Olycksfallsrapport

Rubrik: Bilolycka Ronneby
Tidpunkt för ankomst till akuten: 2018-04-03 18:15
Antal skadade: 1

Skadad person: Man
Ålder: 51-60 år
Geografiskt hemområde: Blekinge
Skadegrad: Lindrigt
Vårdnivå: På akuten

Senast uppdaterad 2018-04-03 19:41:04

Tidigare rapporter.