bilolycka Fridlevstad

2017-05-13 20:30

Olycksfallsrapport

Rubrik: bilolycka Fridlevstad
Tidpunkt för ankomst till akuten: 2017-05-13 20:30
Antal skadade: 2

Skadad person: Man
Ålder: 31-40 år
Geografiskt hemområde: Blekinge
Skadegrad: Allvarligt
Vårdnivå: På akuten

Skadad person: Kvinna
Ålder: 31-40 år
Geografiskt hemområde: Blekinge
Skadegrad: Allvarligt
Vårdnivå: På akuten

Senast uppdaterad 2017-05-13 21:32:19

Tidigare rapporter.