Arbetsplatsolycka

2017-10-12 16:40

Olycksfallsrapport

Rubrik: Arbetsplatsolycka
Tidpunkt för ankomst till akuten: 2017-10-12 16:40
Antal skadade: 1

Skadad person: Man
Ålder: 21-30 år
Geografiskt hemområde: Blekinge
Skadegrad: Lindrigt
Vårdnivå: På akuten

Senast uppdaterad 2017-10-12 18:31:15

Tidigare rapporter.