Levnadsvanemottagning fortsätter

2017-05-29

Projektet med en levnadsvanemottagning förlängs och mottagningen kommer nu att fortsätta fram till slutet av 2018. Det beslutet fattade landstingsstyrelsen i dag. Mottagningen startade hösten 2016 och finns vid thoraxcentrum i Karlshamn.

Vid levnadsvanemottagningen får patienter med svåra levnadsvaneproblem utökat stöd, individuellt eller i grupp. Som patient kommer du till mottagningen genom remiss från din vårdcentral eller någon annan vårdinstans. Mottagningen är bemannad av ett team bestående av läkare, sjuksköterska, dietist, sjukgymnast och medicinsk sekreterare.

Vården kostar mer i Blekinge

Vården i Blekinge kostar mer än genomsnittet i Sverige. Det framkommer av en analys som landstingsdirektören Peter Lilja tidigare i år fick i uppdrag att göra, och som han i dag, den 29 maj, presenterade för landstingsstyrelsen.

En jämförelse med andra landsting visar att de höga kostnaderna för vården i Blekinge främst beror på höga personalkostnader. Analysen visar att Landstinget Blekinge har höga kostnader både jämfört med genomsnittet i riket och jämfört med liknande landsting. Tar man hänsyn till de skillnader som kan påverka kostnaden i enskilda landsting, som sociala och ekonomiska faktorer, ålderssammansättning och sjukdomsbild, kostar 415 kronor mer per invånare i Blekinge. Uppgifterna bygger på den senaste statistiken, det vill säga siffror för år 2015. Nya siffror, för 2016, väntas i början av sommaren.

Landstinget kommer att följa utvecklingen noga, med målet att få en mer kostnadseffektiv verksamhet.

- Jag tycker det är oerhört viktigt att vi håller fast vid vår utvecklingsstrategi, Framtidens hälso- och sjukvård. Vi ska genom nya arbetssätt och ny teknik försäkra oss om att vi kan ge invånarna i Blekinge god vård även i framtiden för de pengar vi har att hushålla med, säger Peter Lilja.

Räknar med att följa budget

Samtidigt som kostnadsläget är högt ser Landstinget Blekinge ut att kunna följa budget i år. Prognosen i kvartalsrapporten för årets tre första månader, som landstingsstyrelsen godkände i dag, visar att landstinget kommer att ha ett resultat på plus 28 miljoner kronor vid årets slut. Definitivt beslut om kvartalsrapporten fattas av landstingsfullmäktige den 12 juni.

Renoveringar formellt godkända

Landstingsstyrelsen godkände i dag även de akuta renoveringar som gör att byggnad 13 på sjukhusområdet i Karlskrona kan användas i ytterligare fem till sju år. Stora renoveringsbehov har lett till att landstinget sedan vill avveckla och riva byggnaden. Med hjälp av akuta renoveringar ska arbetsmiljön i byggnad 13 bli så bra att den kan användas fram till dess att nya lokaler för de verksamheter som finns där, såväl vård som administration, är klara. De akuta renoveringarna beräknas kosta 20 miljoner kronor.

Hospis inte aktuellt i nuläget

Landstingsstyrelsen säger varken ja eller nej till att starta hospis i Blekinge. Vid dagens sammanträde beslutade styrelsen i stället att den fortsatta utvecklingen av vård i livets slutsked ska ske inom ramen för landstingets övergripande utvecklingsstrategi, Framtidens hälso- och sjukvård. Det finns flera tänkbara alternativ till hur man kan utveckla vården i livets slutskede. Hospis är en plats där människor kan bo under sin sista tid i livet. 

Senast uppdaterad 2017-05-29 16:44:42 av Jens Lindell