Nu skickas kuverten för en mer jämlik hälsa ut till 7000 invånare i Blekinge

2018-03-06

I dagarna får 7000 invånare i Blekinge ett kuvert från Folkhälsomyndigheten och landstinget. Mottagarna är slumpvis utvalda att delta i den nationella enkätundersökningen Hälsa på lika villkor. Varje svar är viktigt eftersom resultaten används som underlag för att förbättra folkhälsan.

Om du får en enkät hem till dig hoppas vi att du tar dig tid att berätta om din hälsa och dina livsvillkor. Vi kan då få en gemensam bild i länet av de behov som finns och utifrån det bättre planera och prioritera våra insatser. Din medverkan är därför mycket viktig för oss på länsstyrelsen, landstinget och i länets kommuner. ​

Genom enkäten får Folkhälsomyndigheten en bild av hur Sveriges befolkning mår och hur hälsoläget förändras över åren. Resultaten blir ett underlag för beslut om åtgärder som kan påverka folkhälsan och skapa förutsättningar för en jämlik hälsa.

Totalt är det cirka 280 000 personer i Sverige som blivit slumpmässigt utvalda att delta, vilket är det största antalet hittills.

Enkäten består av 64 frågor. Alla svar är viktiga för att resultatet ska bli så tillförlitligt som möjligt.

På Folkhälsomyndighetens webbsida kan du läsa mer om undersökningen

Information om undersökningen och om tidigare års undersökningar 

Kortare information om undersökningen men också information om det nuvarande utskicket 

Frågor och svar om undersökningen Hälsa på lika villkor 

Senast uppdaterad 2018-03-06 10:09:02 av Sverker Berggren