Utbildningsvårdcentral ska locka fler läkare

2017-09-12

Landstinget Blekinge inviger i dag sin första utbildningsvårdcentral. Det är Samaritens vårdcentral i Karlshamn som blir platsen för en treårig projektsatsning i syfte att få fler läkare att vilja arbeta som allmänspecialist i Blekinge.

- Vi har brist på allmänspecialister och har stora rekryteringssvårigheter. Vi vill att det ska vara attraktivt att arbeta som allmänspecialist i Blekinge och på sikt kunna öka antalet specialister vid våra vårdcentraler, säger Rosmarie Nilsson, förvaltningschef för primärvården i Blekinge.

Utbildningsvårdcentraler finns på flera andra platser i landet. Att just Samaritens vårdcentral nu blir utbildningsvårdcentral i Blekinge beror på att det är en av de vårdcentraler som i dag inte har några egna allmänspecialister utan är beroende av inhyrda läkare.

Samlar resurser

Vid utbildningsvårdcentralen samlar primärvården resurser för att kunna ge personer som håller på att utbilda sig till läkare, så kallade utbildningsläkare, intensiv handledning under den praktik som ingår i utbildningen. Här finns en fast projektledare som är erfaren allmänspecialist och handledare. Här finns även kunniga och erfarna allmänspecialister som kan handleda utbildningsläkarna.

- Dessa handledare har vi samlat från andra landstingsägda vårdcentraler. Det finns också en sjuksköterska, kommer att koordinera arbetet på utbildningsvårdcentralen, berättar Anna Svensson, verksamhetschef för Samaritens vårdcentral.

Intensiv handledning

Gemensamt för de fem första utbildningsläkare som utbildningsvårdcentralen har lockat till sig är att de har utbildats i något EU-land. Utbildningsläkarna arbetar cirka sex månader på utbildningsvårdcentralen och får en intensiv handledning under denna period.

- Vi vill erbjuda utbildning och handledning i grupp tillsammans med andra utbildningsläkare och komplettera den medicinska kompetensen hos läkare med utländsk utbildning, säger Anna Svensson.

Primärvården räknar med att rekrytera cirka tio utbildningsläkare per år under de tre år som projektet pågår.

- När läkarna sedan ska välja att specialisera sig är vårt mål och vår förhoppning att det är specialist inom allmänmedicin de väljer och att de då vill fortsätta att tjänstgöra i Blekinge, säger Rosmarie Nilsson.

Ingen skillnad för patienterna

Som patient kommer det inte att bli någon skillnad att gå till Samaritens vårdcentral jämfört med tidigare. Om det blir aktuellt får du information att du får träffa två läkare, där en är allmänspecialist och en utbildningsläkare. 

Senast uppdaterad 2017-09-13 09:00:33 av Emma Karlsson

Kontakt för journalister

Ros-Marie Nilsson Ros-Marie Nilsson Förvaltningschef Primärvården 0455-73 54 18 och 0734-47 12 93
Anna Svensson Primärvårdschef Kallinge vårdcentral, Samaritens vårdcentral 0734-47 14 94
Jens Lindell Jens Lindell Kommunikatör Kommunikationsenheten 0455-73 40 18
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90