Nu finns specialiserad rehabilitering i hemmet i hela Blekinge

2017-10-31

Landstinget Blekinge har nu infört specialistrehabilitering i hemmet för strokepatienter också i östra Blekinge. Verksamheten finns sedan drygt ett år i västra Blekinge och har gett mycket goda resultat där.

- Vi är glada att vi nu kan erbjuda den möjligheten till patienter i hela länet, säger Ann-Sofie Holgersson som är avdelningschef på rehabiliteringskliniken.

Specialiserad rehabilitering i hemmet erbjuds till patienter som drabbats av en mild eller måttlig stroke. Patienten behöver då inte ligga kvar på sjukhuset lika länge. Istället kommer rehabiliteringsteamet hem till patienten och hjälper denne att träna i sin hemmiljö. Patienten får samma hjälp som på sjukhuset men hemma hos sig istället. Det finns vetenskapliga belägg för att träning i hemmet ger mycket goda resultat. Det leder bland annat till att färre strokedrabbade måste ha hjälp med sina vardagliga behov, visar en rapport från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU).

- Vi vet att det har god effekt. Det ökar motivationen och patienten blir aktivare när denne får träna på att klara sina egna vardagssysslor, förklarar Ann-Sofie Holgersson.

Rehabiliteringsteamet består av olika specialister som gör en bedömning av om träning i hemmet passar patienten. De som kommer hem till patienten flera gånger i veckan och tränar med denne är arbetsterapeut, sjukgymnast och undersköterska. Men i teamet ingår också rehabiliteringsläkare, kurator, logoped, sjuksköterska och dietist som patienten kan få hjälp av vid behov.

De strokepatienter i västra Blekinge som redan fått specialistrehabilitering i hemmet har fått svara på en enkät om hur de upplevt det.

- De har varit mycket nöjda. De uppskattade att få träna hemma och att de fått vara med och bestämma över målet för träningen. Det är patienten själv som bestämmer vad de vill kunna göra igen, berättar Ann-Sofie Holgersson.
---
Stroke är en skada på hjärnan som uppstår på grund av syrebrist vid en hjärninfarkt eller en hjärnblödning.

Länk till landstingets film om specialiserad rehabilitering i hemmet på Youtube.

Senast uppdaterad 2017-10-31 10:45:25 av Gunilla Lindgren

Kontakt för journalister

Ann-Sofie Holgersson Avdelningschef Rehabiliteringskliniken Blekingesjukhuset 0454-73 24 94
Gunilla Lindgren Kommunikatör Kommunikationsenheten 0455-73 40 91