Bättre bemanning i sjukvården än förra sommaren

2017-04-27

Bemanningssituationen i sjukvården i sommar väntas bli bättre än förra året, även om den också i år blir mycket ansträngd.

- Det beror på att vi startade tidigt med en rad förberedande åtgärder vilket gör att vi har bättre kontroll över situationen nu, säger Landstinget Blekinges personaldirektör Jonas Kullberg.

Landstinget Blekinge har under de senaste åren infört allt fler åtgärder av olika slag för att säkra bemanningen och sjukvården under sommarmånaderna då medarbetarna har semester. Både planering och rekrytering startar idag tidigare. Sommarvikarier börjar med en introduktion och nyutexaminerade sjuksköterskor får en extra yrkesintroduktion. Landstinget rekryterar också fler ur andra yrkesgrupper för att kunna renodla sjuksköterskornas arbetsuppgifter. Varje vecka under semesterperioden träffas landstingets vårdförvaltningar och kommunerna i en samverkansgrupp för att tillsammans lösa eventuella problem.

- Vi är på väg åt rätt håll, även om vi kämpar med samma problem att rekrytera för sommaren som sjukvården i resten av landet, säger Jonas Kullberg

Blekingesjukhuset

Blekingesjukhuset kommer att dra ner på antalet vårdplatser under sommaren, men förhoppningsvis inte lika mycket som förra året utan planen är att det blir fler vårdplatser öppna denna sommar i Karlshamn. Viss planerad verksamhet, som till exempel planerade operationer, kommer att få vänta till hösten men det blir inga neddragningar på den akuta verksamheten. Sjukhuset kommer också att hålla dagliga beläggningsmöten för att kunna lösa eventuell brist på vårdplatser.

Blekingesjukhuset har framförallt haft svårt att rekrytera sjuksköterskor med specialistkompetens, men också medicinska analytiker och medicinska sekreterare. Därför kommer arbetsgivaren även i år att erbjuda en del medarbetare en ekonomisk ersättning om de tar ut sin semester på annan tid än under de tre sommarmånaderna, ett så kallat semesterpaket.

Primärvård

Primärvården drar också ner på viss planerad verksamhet under sommaren, som intyg och årskontroller, och kommer att stänga filialer och distriktssköterskemottagningar under vissa perioder. Men vårdcentralerna håller öppet som vanligt hela sommaren. Bristen inom primärvården handlar om distriktssjuksköterskor och läkare.

Psykiatri och habilitering

Psykiatrin kommer att dra ner på viss planerad gruppverksamhet, men man upprätthåller den akuta verksamheten. Det blir dock en tuff sommar för slutenvården, utan marginaler för det oförutsedda.

Det har varit svårare att rekrytera till psykiatrin denna sommar än tidigare. Utöver sjuksköterskor är det nu också svårt att få tag i skötare. Psykiatrin använder i viss omfattning ett semesterpaket för personal som tar ut sin ledighet före eller efter sommaren.

Senast uppdaterad 2017-04-27 15:14:32 av Gunilla Lindgren

Kontakt för journalister

Jonas Kullberg Jonas Kullberg Personaldirektör Landstingsdirektörens stab 0455-73 40 42 och 0734-47 10 42
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90