Blekinges patienter mest nöjda i landet

2017-02-01

Blekinges patienter är mest nöjda med vården av alla patienter i landet. Det visar en sammanställning av Sveriges kommuner och landsting (SKL) där man jämför kvaliteten på vården inom landets alla landsting och regioner.

- Det är självklart oerhört glädjande. Det är för patienterna vi finns till och det bästa kvittot vi kan få är nöjda patienter, säger landstingsdirektören Peter Lilja.

När det gäller patienternas erfarenhet av vården toppar Blekinge tabellen tillsammans med Halland, där båda landstingen får maximalt antal poäng i undersökningen. Det resultatet bygger på den nationella patientenkäten där patienter som besökt vården fått svara på frågor om hur de uppfattat den.

Totalt på tredje plats

SKL:s sammanställning upptar totalt 16 olika områden inom vården, där resultaten i varje område i sin tur bygger på en rad olika enkäter till patienter och invånare samt kvalitetsregister. När det gäller övergripande faktorer som gäller vårdens resultat placerar sig Blekinge på en femte plats av landets alla landsting och regioner. Och när SKL gör en sammanvägning av resultaten för samtliga områden i undersökningen blir Blekinge tredje bästa landsting.

- Alla medarbetare i landstinget har en del i det goda resultatet. Ett starkt engagemang för patienterna, fokus på kvalitet och ett gott bemötande är viktiga faktorer som bidrar, konstaterar en nöjd Peter Lilja.

Blekinges landsting får också bra resultat på en rad andra områden, som till exempel läkemedelsbehandling, väntetider, kvinnosjukvård, njursjukvård, ortopedi och cancervård. När det gäller cancervården har kontaktsjuksköterskorna haft stor betydelse för utvecklingen.

- Överlag står vi oss väl vid en jämförelse med andra landsting och regioner, vi erbjuder en bra vård här i Blekinge. Men vi vet att det finns områden där vi kan bli ännu bättre, till exempel inom stroke- och hjärtsjukvården och där arbetar vi med förbättringar, säger Peter Lilja.

Jämförelser utvecklar vården

Att det görs jämförelser och uppföljningar av hur vården fungerar och att resultaten redovisas öppet är en självklarhet och en viktig faktor för att utveckla och förbättra sjukvården, menar landstingsdirektören.
- Sedan behöver vi analysera resultaten djupare. Jag vill också gärna passa på att tacka alla patienter som tar sig tid att svara på enkäter. Det är oerhört värdefullt för oss i vårt fortsatta arbete med att göra hälso- och sjukvården ännu bättre, avslutar Peter Lilja.
---
SKL:s undersökning Resultatöversikt för landsting på 16 hälso- och sjukvårdsområden bygger på uppgifter från databasen Vården i siffror. Totalt har 136 indikatorer använts, varav de flesta är från 2015.

Läs mer om resultatöversikten på SKL

Senast uppdaterad 2017-02-01 13:45:31 av Gunilla Lindgren

Kontakt för journalister

Peter Lilja Peter Lilja Landstingsdirektör Landstinget Blekinge 0455-73 40 00 och 0734-47 10 00
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90