Ingen sjuksköterskeflykt i Blekinge

2017-01-09

- Vi är bland de bättre landstingen i landet när det gäller andelen sjuksköterskor som stannar. Det pågår ingen sjuksköterskeflykt från Landstinget Blekinge men vi arbetar ändå på att förbättra sjuksköterskornas situation, säger landstingsdirektör Peter Lilja.

Vårdförbundets tidning Vårdfokus presenterade förra veckan en undersökning av hur stor andel sjuksköterskor som under förra året sagt upp sig från sitt jobb. Av de 18 landsting eller regioner som redovisades hamnade Blekinge på 14:e plats, det vill säga bara 4 landsting hade en lägre andel sjuksköterskor som slutat. De flesta landstingen hade en större andel sjuksköterskor som sagt upp sig.

Statistik för Blekinge

Det totala antalet sjuksköterskor i Landstinget Blekinge har blivit fler de senaste åren, med en ökning från 1 368 år 2013 till 1 490 år 2016. Under förra året slutade totalt 99 sjuksköterskor i Landstinget Blekinge (exklusive pensionsavgångar) vilket utgör 6,6 procent av det totala antalet sjuksköterskor. Av de nya som rekryterades var den största gruppen nyutbildade och den näst största kom från andra landsting.

Många orsaker

Det finns många olika orsaker till att sjuksköterskor lämnar sin anställning hos Landstinget Blekinge. Utöver en ökad rörlighet på arbetsmarknaden för den anställde själv eller hens partner så är det idag många sjuksköterskor som vidareutbildar sig. En del av dessa återkommer till Landstinget Blekinge som specialister, medan andra söker sig till andra landsting för att få den typ av tjänst som de vidareutbildat sig för.

- Men vi är medvetna om att det finns en del utmaningar med arbetsmiljö och arbetstider för sjuksköterskorna. De frågorna arbetar vi redan med att försöka hitta bra lösningar för, berättar Blekingesjukhusets chefssjuksköterska Suzana Selan.

Förbättringar

Arbetsmiljöproblemen handlar framförallt om en tung arbetsbelastning på sjukhusets vårdavdelningar. Det beror på att bemanningen på vårdavdelningarna utformades för cirka tio år sedan då många patienter som låg på sjukhus var mindre sjuka än idag. Sedan dess har vårdtyngden ökat och landstinget arbetar nu med att ta fram en ny modell för bemanningen som ska bli bättre anpassad till dagens patientsituation.

Landstinget har också påbörjat ett arbete med att ta fram nya arbetstidsmodeller, som bland annat ska kunna förbättra situationen för medarbetare som är småbarnsföräldrar.

Redan under förra året infördes ett introduktionsår för nyutbildade sjuksköterskor som ska ge dem en så bra start i yrket som möjligt. Det innebär att den nyutbildade sjuksköterskan utöver utbildningsdagar också deltar i en reflektionsgrupp där de får hjälp att hantera svåra frågor de möter i arbetet.

- Vi har en bättre situation än de flesta andra landsting, men vi är medvetna om våra utmaningar och arbetar på att det ska bli bättre, avslutar Suzana Selan.

Senast uppdaterad 2017-01-09 13:23:45 av Gunilla Lindgren

Kontakt för journalister

Peter Lilja Peter Lilja Landstingsdirektör Landstinget Blekinge 0455-73 40 00 och 0734-47 10 00
Suzana Selan Chefssjuksköterska Blekingesjukhuset 0455-73 41 17
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90