Nya akutsjukvården fungerar väl

2017-01-19

Den nya akutsjukvården har utvecklats väl sedan starten av akutavdelningen på Blekingesjukhuset i Karlshamn. Det visar en uppföljning efter de fyra första månaderna. Förändringen innebär att akutsjukvårdens resurser läggs på de svårast sjuka patienterna.

Under de fyra månader akutavdelningen har varit igång har den tagit emot cirka 1100 patienter. Dessutom har avdelningens mobila team börjat behandla patienter i hemmet. På det sättet slipper patienten ligga kvar på sjukhuset längre än nödvändigt.

Sedan januari kan ambulansen också komma med patienter dygnet runt till akutavdelningen i Karlshamn, vilket ökat tillgängligheten till akutsjukvård i västra Blekinge.

- På kort tid har medarbetarna byggt upp en högkvalitativ akutavdelning med flera nya arbetssätt. Jag är glad och stolt över medarbetarnas kompetens och engagemang, säger sjukhuschefen Lars Almroth.

Antalet patienter som söker vård på akutmottagningen i Karlskrona ökat med 4 patienter om dagen, motsvarande cirka 4,6 %. Hela ökningen är inte resultatet av förändringarna, utan är också en del i en allmän trend där fler söker sig till akutmottagningarna. Ökningen är mindre än de beräkningar som gjordes inför förändringarna.

Under hela 2016 ökade också antalet patienter från Blekinge som har sökt vård vid akutmottagningen i Kristianstad med i genomsnitt en patient om dagen.

Fler patienter till vårdcentralerna

Sedan dagakutmottagningen stängde i september har besöken hos de landstingsägda vårdcentralerna och jourcentralen i västra Blekinge ökat, och de patienter som tillkommit har haft ett större vårdbehov än tidigare.

- Men personalen på vårdcentralerna och jourcentralen har lyckats möta invånarnas behov och tar hand om de nya patienterna på ett bra sätt, säger primärvårdens förvaltningschef Rosmarie Nilsson.

Mer tid till de svårast sjuka

De patienter som läggs in på den nya akutavdelningen har alltid undersökts av personal på en vårdcentral, i en bedömningsbil eller i en ambulans. Det innebär att akutavdelningen kan fokusera på de som är svårast sjuka och i störst behov av akutsjukvård.

- Vi använder nu avdelningens särskilda kompetens inom akutsjukvård mer effektivt än innan, vilket gynnar de som är i störst behov av just akutsjukvård, säger Lars Almroth.

--------------------------------------------------------------------------------------
Den nya verksamheten på sjukhuset i Karlshamn heter akutavdelning för att särskilja den från en akutmottagning till vilket patienter kan söka vård utan att ha bedömts av vårdpersonal.

Senast uppdaterad 2017-01-19 14:25:48 av Oscar Larsson

Kontakt för journalister

Lars Almroth Lars Almroth Hälso- och sjukvårdsdirektör Blekingesjukhuset 0455-73 45 00 och 0734-47 11 01
Ros-Marie Nilsson Ros-Marie Nilsson Förvaltningschef Primärvården 0455-73 54 18 och 0734-47 12 93
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90