Landstinget avbryter upphandling av mammografi

2017-10-03

Landstinget har beslutat avbryta upphandlingen av en ny period av mammografiundersökningar. Orsaken är bristande konkurrens. Istället föreslår sjukhuschefen Lars Almroth att landstinget ska driva verksamheten i egen regi och framför det förslaget till politikerna. Med den lösningen kan personalen i det företag som nu driver verksamheten erbjudas att arbeta för landstinget och verksamheten kan fortsätta som vanligt.

- Kvinnorna i Blekinge kommer att ha samma tillgång till mammografi och tillhörande undersökningar som tidigare och kommer inte att märka av någon förändring, säger förvaltningschefen för Blekingesjukhuset Lars Almroth.

Mammografiundersökningarna har skötts på entreprenad av företaget Unilabs. Det nuvarande avtalet går ut vid årsskiftet så landstinget inledde upphandlingen av en ny period. Dock har det uppstått en situation av bristande konkurrens.

- Vi har bara fått ett enda anbud och det var dessutom betydligt dyrare än vårt tidigare avtal så vi har valt att avbryta upphandlingen, säger Joakim Kristensson som är landstingets affärsområdeschef med ansvar för upphandling.

Mammografiundersökningarna har genomförts av företaget Unilabs, men de bedrivs i landstingets lokaler och med landstingets utrustning.

- Genom att erbjuda medarbetarna i Unilabs att gå över till landstinget kan vi fortsätta verksamheten som vanligt efter årsskiftet, förklarar Lars Almroth.

Förslaget om att driva mammografiverksamheten i egen regi kommer att behandlas på Blekingesjukhusets nämndmöte den 12 oktober varpå det sedan går till landstingsstyrelsen som fattar ett slutgiltigt beslut på sitt nästa sammanträde.

Senast uppdaterad 2017-10-03 09:16:44 av Gunilla Lindgren

Kontakt för journalister

Lars Almroth Lars Almroth Hälso- och sjukvårdsdirektör Blekingesjukhuset 0455-73 45 00 och 0734-47 11 01
Joakim Kristensson Joakim Kristensson Affärsområdeschef Affärsutveckling 0455-73 63 00, 0734-47 17 63
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90