Läkarbilen hjälper Jan-Olof att andas

2017-04-21

Läkarbilen gör besök hemma hos patienter i Karlskrona och Ronneby kommun varje dag. Bilen har rullat i över ett år, men nytt är att patienter med akuta andningsproblem kan få hjälp genom att andas in läkemedel som vidgar luftrören.

- Det är en behandling som vanligen ges på vårdcentralen eller Blekingesjukhuset, säger specialistläkaren Christian Fabricius.

Det är han som kör läkarbilen, en vanlig bil med Landstinget Blekinges logotyp, men med utrustning i bagaget för att kunna hjälpa patienter som tillhör Kallinge och Ronneby vårdcentral i Ronneby kommun och Lyckeby, Rödeby och Wämö vårdcentral i Karlskrona kommun.

Samarbete kring patienten

Läkarbilen bygger på ett samarbete mellan de båda kommunerna och primärvården inom Landstinget Blekinge. Det startade som ett försök vid de landstingsägda vårdcentralerna inom Ronneby kommun i början av 2016, och sen december 2016 har verksamheten utökats till de tre vårdcentralerna i Karlskrona kommun.

Det är när en sjuksköterska i kommunen ser ett behov av läkarbesök som ett hembesök kan bokas. En av läkarbilens viktigaste funktioner är då att kunna ge patienten nödvändig vård i hemmet så att hon eller han kan vara kvar hemma. Detta är en vanlig situation för många äldre som blir sjuka och då krävs en helhetsbedömning där läkaren även ser hur patienten har det hemma. 

- Att behöva åka till vårdcentralen eller sjukhuset tar på krafterna och det kan även kännas otryggt. Nu när vi har utökat den vård vi ger i hemmet kan vi ju använda sjukvårdens resurser där det verkligen behövs, säger Christian Fabricius.

Bättre användning av vårdens resurser

Just detta, att bättre utnyttja vårdens resurser, ingår i Landstinget Blekinges utvecklingsstrategi Framtidens hälso- och sjukvård. En viktig del av strategin är att göra vården mer mobil och flytta den närmare patienterna. En annan viktig del av strategin är att förbättra samverkan mellan olika delar av hälso- och sjukvården, inte minst mellan landstinget och kommunerna.

- Tack vare detta samarbete mellan landstinget och kommunen har vi kunnat öka tillgängligheten och tryggheten för de patienter som mest behöver det. Nu när vi, läkare och sköterska, kan samordna vårt arbete kan vi på ett bättre sätt utföra personcentrerad vård i hemmet, säger Malgorzata Knap, distriktsköterska i Ronneby Kommun.

Får nödvändig behandling hemma

Jan-Olof Atle är 79 år, har en kronisk lungsjukdom och han klarar sig vanligen med att vårda sig själv så att han kan vara hemma. Blir han sämre, så är distriktsköterskan Malgorzata Knap en av de sjuksköterskor i Ronneby som kan bedöma och vårda Jan-Olof i hans eget hem.

- Nu när Jan-Olof har blivit sämre i luftvägarna orkar han inte använda sin egen inhalator. Han orkar inte heller ta sig till vårdcentralen eller sjukhuset för att få en läkarbedömning och behandling. Men nu kan vi istället ge honom den behandling han behöver i hemmet, säger Malgorzata Knap.

För mer information

Christian Fabricius
Specialistläkare
Landstinget Blekinge
0734-47 14 60
christian.fabricius@ltblekinge.se

Malgorzata Knap
Distriktssköterska
Ronneby kommun
0457-61 77 08
malgorzata.knap@ronneby.se

Kerstin Lanér
Avdelningschef
Lyckeby vårdcentral (Landstinget Blekinge)
0455-73 55 22
0734-47 13 43
kerstin.laner@ltblekinge.se

Senast uppdaterad 2017-04-21 14:31:41 av Sverker Berggren

Kontakt för journalister

Jens Lindell Jens Lindell Kommunikatör Kommunikationsenheten 0455-73 40 18