Kontaktsjuksköterskan – patientens nav i cancervården

2017-02-10

Kontaktsjuksköterskan är den fasta punkten för den som fått en cancerdiagnos.

- Jo, vi är nog navet i cancervården. Vi följer med hela vägen, från diagnos, genom behandlingar och till rehabilitering, säger kontaksjuksköterskan Monica Olsson.

- För patienten innebär det framförallt trygghet, det är det de säger till oss. Men det har också kortat väntetiderna, berättar kontaktsjuksköterskan Pia Ohlsson.

Monica är kontaktsjuksköterska på kirurgmottagningen i Karlshamn och arbetar med patienter som har tjock- eller ändtarmscancer. Hennes kollega Pia Ohlsson är kontaktsjuksköterska på hematologmottagningen i Karlskrona och arbetar med patienter som har AML, lymfom eller myelom.

- Vi är med från början när patienten får sin diagnos av läkaren, sen sitter vi kvar med patienten och börjar direkt med att göra en vårdplan. Då går vi igenom vad doktorn sa och vad som ska göras i olika steg och allt detta skrivs ned. Cancer är ett laddat ord, när patienterna hört det ordet så hör de inte resten ens om läkaren säger att prognosen är god. Det är viktigt att de får allt nedskrivet på papper så att de kan gå igenom det hemma i lugn och ro tillsammans med anhöriga, berättar Pia.

- Vi ringer också upp patienten några dagar efter besöket för det brukar alltid dyka upp frågor en tid efteråt som de behöver prata om. Patienterna uppskattar verkligen att ha en kontaktperson som de kan ringa till, någon som de känner och som känner dem. Då behöver de ju inte dra sin historia en gång till. Vi finns också till för de närstående som får vara med redan från det första diagnossamtalet. De behöver också hjälp, råd och stöd, berättar Monica.

Tillgängliga 
Tillgängligheten är också viktig för patienterna. Med hjälp av telefontider, callbacksystem och telefonsvarare kan de alltid nå sin kontaktsjuksköterska. Dessa arbetar också med aktiva överlämningar till andra vårdenheter, och skickar alltså inte bara en pappersremiss. Kontaktsjuksköterskorna har dessutom förbokade tider för prover, undersökningar och hos läkare och kan ofta ge patienterna tider för återbesök direkt.

- Det här innebär att vi kommer igång snabbt, det handlar nog om att vi sparar in flera veckor på ledtiderna i vårdprocessen. Och inget faller mellan stolarna fast det är så många inblandade i vården. Jag ser till att det inte gör det, säger Monica.

Landstinget Blekinge har ett 30-tal kontaktsjuksköterskor som är specialiserade på någon cancerdiagnos. Alla har inte uppdraget på heltid utan som en del av sin tjänst, och många har gått en utbildning till kontaktsjuksköterska.

- De standardiserade vårdförloppen för cancer är mycket bra. Jag tycker att alla ska få lika vård och att det inte ska spela någon roll var man bor, säger Pia.

- Och vi har kortat ledtiderna mycket så att patienterna snabbare får vård. Det beror nog mycket på att vi kontaktsjuksköterskor fått vara med i processen och utforma vårt arbete, säger Monica.

- Bara det att vi finns där tror jag betyder mycket för patienterna. Det är intressant att jobba med detta, jag får så mycket tillbaka av patienterna, avslutar Pia.

Senast uppdaterad 2017-02-10 15:04:02 av Gunilla Lindgren