Många äldre vaccinerar sig – men fler borde göra det

2017-11-01

Den 7 november drar vaccinationen mot årets säsongsinfluensa igång. Då får ålderspensionärer, gravida och andra riskgrupper möjlighet att vaccinera sig på den vårdcentral de tillhör.
– Dessa grupper kan drabbas extra hårt av influensan och bör därför se till att vaccinera sig, säger Bengt Wittesjö, smittskyddsläkare i Landstinget Blekinge.

Med november kommer också den annalkande influensasäsongen. Innan de första influensafallen gör sig kända startar vårdcentralerna sin årliga vaccination. Alla erbjuder vaccinet, som skyddar mot tre olika influensavirus. Vaccination är det bästa sättet att minska risken för att drabbas av allvarlig sjukdom av influensaviruset – något som i värsta fall också kan leda till död.

Senaste influensan var svår

Influensa är inte farlig för de allra flesta, men äldre och gravida är två av de riskgrupper som är särskilt utsatta. Förra influensasäsongen vaccinerades 58 procent av de i Blekinge som är 65 år och äldre. Det är inte bara en ökning från föregående års 55 procent, utan också landets tredje högsta vaccinationstäckning.

– Det är glädjande att alltfler äldre tar tillvara på möjligheten att vaccinera sig kostnadsfritt på sin vårdcentral eftersom de som grupp är särskilt utsatta, säger Bengt Wittesjö.

Influensasäsongen 2016–2017 var tuff och kom i två vågor. Den första intensiva toppen kom till norra Sverige redan under jul- och nyårshelgerna, följt av en andra topp i södra Sverige under februari. Men det är viktigt att vaccinera sig redan innan influensan börjar sprida sig.

Personal vaccineras gratis även i år

Förra året uppmanade Landstinget Blekinge de anställda som jobbar nära patienter att vaccinera sig gratis. Då tog ungefär 1000 personer tillfället i akt att vaccinera sig. Det lär vara ett rejält steg framåt från tidigare år då man tror att det rört sig om ett hundratal. Därför satsar landstinget på att återupprepa framgångarna i år. För att underlätta för personalen kommer landstingshälsan att sköta vaccineringen på utvalda tidpunkter i anslutning till de större arbetsplatserna.

– Att personalen vaccinerar sig skyddar inte bara patienterna från att smittas av oss i vården, det skyddar även oss från att smittas av patienterna. Vintertid när vården redan tyngs av sjukskrivningar är det guld värt om våra anställda har lite extra skydd, säger Bengt Wittesjö, smittskyddsläkare i Landstinget Blekinge.

Fakta: Riskgrupper

Personer över 65 år, personer som tillhör medicinska riskgrupper och gravida rekommenderas vaccination. Riskgrupperna är vuxna och barn över 6 månader:

  • personer med kronisk hjärtsjukdom
  • personer med kronisk lungsjukdom, som kol och svår astma
  • personer med kronisk lever- eller njursvikt
  • personer med uttalad fetma eller neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen
  • personer med kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller medicinering
  • personer med diabetes
  • barn med flerfunktionshinder
  • gravida i de två sista tredjedelarna av graviditeten.

 

Pressbild

 

Senast uppdaterad 2017-11-01 07:16:30 av Ulrica Kalmerlind

Kontakt för journalister

Bengt Wittesjö Bengt Wittesjö Smittskyddsläkare och hygienöverläkare Blekingesjukhuset 0455-73 44 29 och 0734-47 10 45