På Jämjö vårdcentral är det hyrläkarfritt

2017-05-12

Många av Blekinges vårdcentraler är mer eller mindre beroende av hyrläkare. Men på Jämjö vårdcentral finns bara egenanställda läkare. Vad är hemligheten?

– Vi har rykte om oss att vara bra på att ta hand om våra utbildningsläkare. Vi månar mycket om att ge dem bra utbildning och handledning och se till att de trivs, säger verksamhetschefen Ingemar Lilja.

Vissa av Blekinges vårdcentraler är i dag helt beroende av hyrläkare. Andra klarar sig delvis med egen personal men har ett visst beroende. Men två av landstingsets vårdcentraler klarar sig för närvarande helt utan hyrläkare. Den ena är Nättraby vårdcentral och den andra Jämjö vårdcentral.

– För några år sedan slutade två av våra ordinarie specialister i allmänmedicin på kort tid. Då hade vi inget annat val än att ta in hyrläkare. Det gick inte att få tag på nya specialister, säger Ingemar Lilja.

Situationen ledde till att kontinuitet och uppföljning blev lidande. Läkare byttes av i täta intervall. Arbetsbördan för den ordinarie personalen, såväl läkare, som sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare, blev automatiskt större. Men efter några tuffa år kunde Ingemar Lilja succesivt börja avveckla hyrläkarbemanningen. Tack vare att många utbildningsläkare sökt sig till vårdcentralen fanns nu ST-läkare som var varma i kläderna och redo att ta över.

– Hyrläkarena är bara här för att göra det allra viktigaste i det aktuella patientmötet. En egen ST-läkare är bra mycket bättre. Egen personal tar tag i helheten och fixar allt som hör vardagen till. Inte minst finns de kvar här när patienten ringer nästa gång, påpekar Ingemar Lilja. 

ST betyder att läkaren är på väg att bli färdig specialist, medan AT betyder allmäntjänstgöring, en tidigare del av läkarutbildningen. I dag har Jämjö vårdcentral sex ST-läkare och en AT-läkare och är sedan årsskiftet helt utan hyrläkare.

Ett kvitto på arbetsplatsens popularitet bland utbildningsläkarna är att Johanna Söderström, specialist i allmänmedicin, nyligen fick pris som årets handledare av Sveriges yngre läkares förening (SYLF) i Blekinge.

– Man ska vara tillgänglig och inte ge alla svar själv. Det är bättre att guida den som behöver handledning till att söka svaren själv, eller så finner vi dem tillsammans, svarar Johanna Söderström på frågan om vad som utmärker bra handledning.

Nu kan Jämjö vårdcentral skörda frukterna av att bara ha egen personal. Det ökar tryggheten för patienterna och vårdens kvalitet, ger ett bättre arbetsklimat och kostar mindre, slår Ingemar Lilja fast.

– Utbildningsvårdcentral är ett begrepp som är nytt i primärvårdsvärlden i Blekinge. Men inte för oss. Vi anser att vi redan är en utbildningsvårdcentral.

Senast uppdaterad 2017-05-12 08:45:47