Ett steg närmare närsjukvård i Blekinge

2017-01-30

Den vård du behöver ofta ska finnas nära dig och anpassas utifrån invånarnas behov i närområdet. För att lyckas med det behövs tätare samverkan på flera nivåer. Landstingsstyrelsen har i dag fattat ett beslut om den framtida inriktningen för den nära hälso- och sjukvården.

Beslutet bygger på dialogmöten med invånare i Blekinge och medarbetare i Landstinget Blekinge. Flera studiebesök har också genomförts till andra landsting eller regioner i Sverige som kommit långt i arbetet med närsjukvård. Landstinget har konstaterat att samverkan i vården, till exempel mellan landstinget och kommunerna, är avgörande för lyckad närsjukvård.

- Detta bland annat för att du som patient ska få närmare tillgång till de specialister du behöver. Konkret kan det innebära att du i framtiden på din vårdcentral får tillgång till specialister inom olika yrkeskategorier i stället för att få remiss någon annanstans, säger landstingsdirektören Peter Lilja.

Förebygga hälsoproblem

I underlaget till beslutet betonar landstinget också vikten av att förebygga hälsoproblem och lägga större fokus på insatser som du som patient kan göra själv för att förhindra sjukdom eller att din sjukdom försämras.

En annan viktig princip för närsjukvården är att kunna skapa centrum på några platser i Blekinge. Centrumen ska kunna erbjuda en samlad hälso- och sjukvård utformad efter de behov som finns i området.

Att samla resurser är ett bra sätt att möta behoven hos barn och unga respektive äldre, som förslaget lyfter fram som särskilt viktiga befolkningsgrupper, menar landstingets planeringsdirektör Ralph Harlid.

- Till exempel kan en familjecentral med samlad verksamhet från landstingets barnhälsovård och mödrahälsovård, tillsammans med kommunens öppna förskola och socialtjänst göra stor nytta, särskilt i socialt och ekonomiskt utsatta områden, säger Ralph Harlid.

Samordna åtgärder

En del av det som tas upp i förslaget finns redan i dag. Till exempel har äldremottagningar öppnats på vissa vårdcentraler i länet. Fördelar med en äldremottagning kan vara att erbjuda mer tid för dig som är äldre när du besöker vårdcentralen och att samordna olika åtgärder till ett enda besök i stället för flera.

Landstingsstyrelsen har i dag godkänt förslaget, som alltså bara skissar på hur närsjukvården kan tänkas se ut i framtiden. Eftersom det är viktigt att den nära hälso- och sjukvården anpassas till behoven i varje delområde i Blekinge ska nu djupare behovsanalyser och beslutsunderlag arbetas fram.

Dina åsikter är viktiga

En mycket viktig del av utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård är dina åsikter som boende i Blekinge. Vi i Landstinget Blekinge bjuder därför in till dialog i form av en diskussionsgrupp. Är du intresserad av att vara med? Hör av dig till oss på framtidensvard@ltblekinge.se. Berätta vem du är och hur vi kan kontakta dig. Du kan också skicka brev till:

Landstinget Blekinge
Att: Framtidens hälso- och sjukvård
Planeringsenheten
371 81 Karlskrona

Senast uppdaterad 2017-01-30 14:26:42 av Jens Lindell