Ensamstående kvinnor kan få assisterad befruktning

2017-09-18

Nu är det möjligt för ensamstående kvinnor i Blekinge att få hjälp med att genomgå assisterad befruktning. Landstingsstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde att Landstinget Blekinge ska följa Sveriges kommuner och landstings (SKL) rekommendationer.

Rekommendationerna bygger på en lagändring som kom i fjol. Syftet är att ensamstående kvinnor ska ha samma rättigheter till hjälp med assisterad befruktning som kvinnor i en parrelation. Men oavsett om man är ensamstående eller inte gäller inte rätten att få hjälp med assisterad befruktning om man redan är vårdnadshavare till ett barn.

Parkeringsavgifterna höjs

Från och med den första november blir det dyrare att parkera vid sjukhusområdena i Karlskrona och Karlshamn. Landstingsstyrelsen godkände i dag att parkeringsavgiften höjs från fem till tio kronor per timme. Höjningen beror på att tillgången till parkeringsplatser kring sjukhusområdet i Karlskrona har försämrats på grund av fler bilar och stora byggprojekt. Nu hoppas landstinget att den höjda avgiften ska leda till att fler som har möjlighet väljer att resa med exempelvis kollektivtrafik i stället för bil.

Positiva tendenser trots förutspått minus

Landstinget Blekinge går mot ett underskott på drygt 52 miljoner kronor vid årets slut, vilket är drygt 80 miljoner kronor sämre än budgeten. Det visar den senaste ekonomiska prognosen, som behandlades av landstingsstyrelsen i dag. Landstinget ser ändå positiva tendenser för ekonomin eftersom kostnaderna inte ökar lika snabbt som tidigare år. Det hårda arbetet för att hålla nere kostnaderna börjar alltså sakta ge de långsiktiga resultat som landstinget eftersträvar. 

Landstinget förbereder upphandling av lagerlokal

Landstingsstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde att skjuta på beslutet om planerna för att upphandla ett nytt avtal om att hyra en central lagerlokal, en så kallad materialdepå. Beslutet ska fattas av landstingsstyrelsens arbetsutskott när ett samverkansavtal med Region Kronoberg, som också ska använda materialdepån, är klart.

Landstinget slöt tidigare ett avtal om att hyra en nybyggd lagerlokal i Nättraby. Det avtalet har dock överprövats. Landstinget väntar för närvarande på besked från Högsta förvaltningsdomstolen, men eftersom behovet av en ny materialdepå är stort förbereder landstinget redan en ny upphandling. 

Senast uppdaterad 2017-09-18 15:42:15 av Jens Lindell