En inblick i hjärtat av thoraxcentrum

2017-03-29

Nästa vecka ser det lite annorlunda ut i huvudentrén på Blekingesjukhuset i Karlskrona. Då kan du kliva rakt in i en operationssal, eller stöta på någon som är mitt uppe i hjärt- och lungräddning. Men nej, det är inte platsbrist som gör att thoraxcentrum flyttar ner delar av sin verksamhet till centralhallen.

Thoraxcentrum har funnits på Blekingesjukhuset i 20 år, och med anledning av jubileumet ger de en unik inblick i sitt specialområde. Thoraxcentrum har en bred verksamhet, och problem med hjärta, kärl och lungor är något som många kommer i kontakt med någon gång i livet – antingen som patient eller närstående.

Föreläsningar för allmänheten

Funderar du på vilken sorts ståltråd som används vid en hjärtoperation? Eller vad man ser på en kranskärlsröntgen? Då borde du passa på att besöka Blekingesjukhuset i Karlskrona under kommande vecka. Måndag till torsdag den 3–6 april har thoraxcentrum en utställning i centralhallen mellan klockan 9 och 15. Där visar personalen bland annat upp operationsutrustning, ”reservdelarna” som opereras in, berättar om behandlingar och svarar på frågor. De anordnar också ett antal kostnadsfria föreläsningar på olika ämnen relaterade till hjärta och lungor.

20 år av framsteg

Thoraxcentrum är en lite annorlunda klinik på så sätt att de kan erbjuda lika bra vård som motsvarande klinik på ett universitetssjukhus. Det ger också stora fördelar, bland annat att de har en helhetssyn på patienten och de insatser som görs. På thoraxcentrum är beslutsvägarna korta eftersom de har en unik situation med utredning och behandling samlat på samma avdelning. Det är nära, tryggt och personligt för patienterna.

Mycket hinner hända på 20 år, särskilt inom ett område där mycket fokus ligger på forskning och utveckling. En del av framstegen kan du se och höra om under kommande veckas utställning och föreläsningar.

 

När?

Klockan 9–15 den 3–6 april, i huvudentrén på Blekingesjukhuset i Karlskrona.

Föreläsningar

Måndag
Tema ‒ Elektrofysiologi/Lungsjukdom och kirurgi
10.00–10.25 Presentation av thoraxcentrum
10.30–10.55 Arytmiutredning
11.00–11.25 Behandling med ablation
11.30–11.55 Pacemakerbehandling
12.00–13.00 Lunch
13.00–13.25 Förekomst av förmaksflimmer
13.30–13.55 Lungcancer
14.00–14.30 Lungkirurgi

Tisdag
Tema ‒ Hjärtklaffar/TAVI/Hjärtsvikt
10.00–10.25 Aortaklaff/sjukdom
10.30–10.55 Aortaklaff kirurgi
11.00–11.25 TAVI
11.30–11.55 Hjärt-lungmaskin/ECMO
12.00–13.00 Lunch
13.00–13.25 Mitralisklaff/sjukdom, kirurgi
13.30–13.55 Hjärtsvikt
14.00–14.25 Hjärtmottagning
14.30–14.55 Aortadissektion/aneurysm

Onsdag
Tema ‒ Ischemi
10.00–10.25 Hjärtinfarkt/Angina
10.30–10.55 Utredning av kranskärlssjukdom
11.00–11.25 Kranskärlsröntgen/PCI
11.30–11.55 CABG
12.00–13.00 Lunch
13.00–13.25 Hjärtskola
13.30–13.55 Klinisk fysiologi
14.00–14.25 Hjärt-och lungräddning
14.30–14.55 Levnadsvanemottagning

Torsdag
Tema ‒ Fokus på omvårdnad
10.00–10.25 Vård på vårdavdelning
10.30–10.55 Vård på intensivvårdsavdelning
11.00–11.15 Livet efter hjärtkirurgi
11.20–11.45 Vård på operationsavdelning
11.50–12.15 Vård på thoraxröntgen
12.15–13.00 Lunch
13.00–14.00 Livet efter hjärtinfarkt utifrån yngre personers och deras närståendes perspektiv
14.05–15.05 Är patientautonomi möjlig i högteknologiska vårdmiljöer?

(Med reservation för eventuella ändringar)

Senast uppdaterad 2017-03-29 18:39:25 av Ulrica Kalmerlind

Kontakt för journalister

Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90