Lotten fick avgöra dosupphandling

2017-01-26

I en gemensam upphandling av dosförpackning av läkemedel, så kallad dosdispensering, minskas den årliga kostnaden för Landstinget Blekinge med cirka 4 964 000 kronor.

- Det känns bra att vi kan göra en så pass stor kostnadsminskning för Landstinget Blekinge, säger landstingets apotekare Jonas Röman.

Det är Landstinget i Kalmar län, Region Kronoberg, Region Östergötland, Region Jönköpings län och Landstinget Blekinge som genomfört en gemensam upphandling som innebär att de tillsammans minskar sina kostnader med 43 miljoner kronor årligen jämfört med 2016.

Dosdispensering av läkemedel är en tjänst som används främst för äldre personer i öppen vård eller inom kommunal hälso- och sjukvård. Den innebär att individens läkemedel förpackas så att de läkemedel som ska tas vid ett och samma tillfälle sampaketeras. Dosdispensering är ett alternativ till traditionell läkemedelshantering för personer med regelbunden och stabil medicinering, som inte kan klara sin läkemedelshantering själv. Upphandlingen omfattar dosförpackningar till cirka 29 500 patienter.

Lotten fick avgöra
Tre företag lämnade anbud, Apoteket AB, Apotekstjänst Sverige AB och Svensk Dos AB. Alla tre uppfyllde kraven som tagits fram i samarbete med kommuner och enheter inom de fem landstingen och regionerna. Samtliga anbudsgivarna ingav priset 0 kronor varför lotten fick avgöra. Lottningen övervakades av notarie publicus och vanns av Apotekstjänst Sverige AB som därför tilldelats det fyraåriga ramavtalet, för tiden 2017-05-01 till 2021-04-30. Dosdispensering finansieras för leverantören genom marginal på läkemedelsförsäljningen samt eventuellt extra dosdispenseringsavgift.

Senast uppdaterad 2017-01-26 11:16:33 av Gunilla Lindgren

Kontakt för journalister

Jonas Röman Apotekare Patientsäkerhetsavdelningen 0455-73 40 65
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90