Centrum för äldre kan bli verklighet

2017-03-27

Landstingsstyrelsen har beslutat att utreda möjligheterna att skapa ett geriatriskt centrum. Centrumet ska ta hand om äldre patienter mot bakgrund av att antalet personer med demenssjukdomar och flera sjukdomar samtidigt (multisjukdom) förväntas öka.

Dagens styrelsesammanträde berörde även ämnet ekonomi. Enligt en tidig ekonomisk rapport för år 2017 visar landstinget efter februari ett underskott på 36,8 miljoner kronor. En viktig orsak till underskottet är högre kostnader för främst läkemedel och köpt vård. Även årsredovisningen för 2016, som i dag behandlades av landstingsstyrelsen, visar att landstinget förra året fick ett underskott på 9,3 miljoner kronor. På grund av detta gav styrelsen landstingsdirektören Peter Lilja i uppdrag att genomföra en ekonomisk analys som sätter landstingets ekonomiska resultat i jämförelse med andra landsting.

Tidig rapport visar ekonomiskt minus

Efter februari 2017 är Landstinget Blekinges ekonomiska resultat ett underskott på 36,8 miljoner kronor, vilket är 41,5 miljoner sämre än budgeten till och med februari. En viktig orsak till underskottet är högre kostnader för främst läkemedel och köpt vård. Landstinget Blekinge upplever liksom många andra landsting ett ökat kostnadstryck och behöver vidta åtgärder för att dämpa detta, konstaterar landstinget.

Förbättringar inom förlossningsvården

Insatser inom förlossnings- och kvinnohälsovården har lett till flera förbättringar. Det framkommer av en redovisning till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), som landstingsstyrelsen godkände i dag. Bland annat har antalet allvarliga bristningar i underlivet minskat.

Förslag om vård i livets slutskede på gång

Landstingsdirektören Peter Lilja ska till styrelsesammanträdet i maj ge förslag på den framtida utvecklingen av vård i livets slutskede i Blekinge. Bakgunden är en utredning som landstinget genomfört om förutsättningarna för att inrätta ett hospis, en plats där människor som är i livets slutskede får vård. I utredningen framkommer bland annat att fyra av fem kommuner i Blekinge inte är intresserade av att vara med och delfinansiera en hospisverksamhet tillsammans med landstinget.

Senast uppdaterad 2017-03-27 16:54:34 av Jens Lindell