Blekingesjukhuset har bra cancerkirurgi

2017-09-25

Blekingesjukhuset har mycket bra resultat inom cancerkirurgin, både när det gäller prostatacancer och äggstockscancer.

- Vi har erfarna kirurger och bra resultat för patienterna. Inom flera områden har vi en bättre överlevnad efter operation än till exempel Skånes Universitetssjukhus, säger förvaltningschefen Lars Almroth med anledning av den senaste tidens krav på en centralisering av canceroperationerna.

Den senaste veckan har det i media framförts krav på att operationer av avancerad äggstockscancer och robotoperationer av prostatacancer ska centraliseras till universitetssjukhusen. Argumentet har varit att mindre sjukhus gör för få operationer av det här slaget för att kunna göra det bra. Men det bygger på felaktiga uppgifter.

Botar fler kvinnor med äggstockscancer

När det gäller äggstockscancer räknas Blekingesjukhuset, enligt de internationella studier som finns, som ett specialiserat högvolymssjukhus. De felaktiga siffror som framförts i debatten är hämtade från ett bristfälligt register som allt fler kliniker valt att lämna.

- Vårt tumörkirurgiska team har lång erfarenhet av den här verksamheten. Det är alltid två erfarna operatörer med minst 20 års erfarenhet som genomför ingreppen, vi har certifierad tumörkirurg i teamet, ett nära samarbete med övriga kirurgiska specialiteter och vi har möjlighet att optimera tid och resurser för varje enskild patient, berättar Annelie J:son - Söderström som är överläkare på kvinnokliniken.

När det gäller kvinnor som, under perioden 2003 – 2015, opererats för avancerad äggstockscancer på Blekingesjukhuset överlevde drygt 37 procent mer än fem år efter ingreppet. För Skånes universitetssjukhus och riksgenomsnittet ligger den siffran på knappt 25 procent. Sedan 15 år opererar vi även kvinnor med äggstockscancer från Kronoberg. Deras överlevnad har mer än fördubblats under denna tid.

- Vi botar var tredje kvinna, Skånes universitetssjukhus i Lund knappt var fjärde. Vi har dessutom kortare väntetider till operation. Vi har en sammanhållen vårdkedja, hög följsamhet till det nationella vårdprogram som finns och en samlad hög kompetens som lett till de goda resultaten och patientnöjdheten, säger Annelie J:son - Söderström.

Hög kompetens för robotoperationer av prostatacancer

Även när det gäller robotoperationer av prostatacancer har det framförts påståenden att mindre sjukhus som Blekingesjukhuset inte kommer upp i den mängd operationer som behövs för att upprätthålla kompetensen. Det stämmer inte heller. Enligt Socialstyrelsens rekommendationer bör en opererande kirurg genomföra 25 sådana operationer per år. Under perioden september 2016 – september 2017 genomfördes betydligt fler operationer per operatör på Blekingesjukhuset.

- Våra operatörer gör tre gånger så många operationer som Socialstyrelsen anser nödvändigt. Vi har en bra verksamhet på Blekingesjukhuset, vilket vi också kan se på resultaten, säger Amer Mousa som är överläkare på kirurgkliniken.

Det nationella prostatacancerregistret visar att Blekinge är det fjärde bästa landstinget i landet när det gäller att få bort hela cancertumören och därmed minska risken för återfall. Blekinge har också den kortaste väntetiden från provtagning till besked och den kortaste väntetiden från remiss till start av behandling.

- Vi tar bort hela tumörerna i högre utsträckning än de flesta andra sjukhus, utan att skada nervfunktionerna. Det senaste året har vi inte heller haft någon patient som hört av sig efter tre månader efter operationen på grund av urinläckage, säger Amer Mousa.

Patienterna kan känna sig trygga 
- De kvinnor från Blekinge och Kronoberg som opereras för avancerad äggstockscancer på Blekingesjukhuset kan känna sig trygga med att de får den bästa tänkbara vården. Det gäller också de män som opereras för prostatacancer med hjälp av robotkirurgi på vårt sjukhus, summerar förvaltningschefen Lars Almroth.

Senast uppdaterad 2017-09-25 13:27:04 av Gunilla Lindgren

Kontakt för journalister

Lars Almroth Lars Almroth Hälso- och sjukvårdsdirektör Blekingesjukhuset 0455-73 45 00 och 0734-47 11 01
Annelie J:son-Söderström Överläkare Kvinnokliniken 0455 - 73 46 26
Amer Mousa Urologöverläkare Kirurgkliniken 0455-73 45 06
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90