Byggnad 13 rustas för bättre arbetsmiljö

2017-04-11

Landstinget Blekinge har nu tagit fram åtgärder för att åstadkomma en bättre arbetsmiljö i byggnad 13 på Blekingesjukhuset i Karlskrona. Åtgärdsplanen presenterades för de medarbetare som arbetar i byggnaden igår kväll.

- Vår högsta prioritet är medarbetarnas hälsa och välmående. Därför planerar vi sätta igång åtgärder med insatser som säkrar arbetsmiljön och en god tillgänglighet till vården redan i sommar, säger landstingsdirektör Peter Lilja

På längre sikt ska byggnad 13 rivas då byggnaden inte lever upp till de krav som ställs på en modern vårdbyggnad. Men det kommer att ta sex – sju år innan nya lokaler finns tillgängliga. Landstinget har sedan förra året utrett den fysiska arbetsmiljön i byggnad 13 och det har framkommit att det finns akuta problem som behöver åtgärdas innan dess. Det handlar bland annat om fuktskador och att golv behöver bytas för att trygga en god arbetsmiljö tills de nya lokaler som ska byggas finns tillgängliga.

- Det är ingen fara för patienter att vistas i lokalerna men för att alla medarbetare ska få en varaktigt god arbetsmiljö behöver olika saker åtgärdas omgående, säger landstingsservices förvaltningschef Per Johansson. 

Åtgärder och flytt av verksamhet

Golven måste bytas ut i etapper, det vill säga på ett halvt våningsplan åt gången. Det innebär att vissa verksamheter tillfälligt flyttar ut ur huset.

- Detta kan leda till att en del patienter behöver gå till en annan lokal när de kommer på besök till vården, men de kommer i så fall att informeras om det, säger Per Johansson.

Kort om åtgärderna:

  • Vissa administrativa verksamheter flyttar tillfälligt till lokaler utanför sjukhusområdet för att frigöra utrymme och underlätta golvbytet.
  • Till sommaren kommer öron- och ögonoperationer att genomföras i andra operationslokaler på Blekingesjukhuset.
  • Därefter hyrs moduler anpassade för operationer in och ställs upp på sjukhusområdet.
  • Nya maskiner för sterilisering av medicinsk utrustning, så kallade autoklaver, kommer att köpas in. Det kommer leda till en bättre ljudmiljö för medarbetarna då de nuvarande maskinerna väsnas.
  • Alla åtgärder kommer att vara genomförda inom ett till två år.

Idag huserar bland annat specialisttandvården, öron-näs- och halsmottagningen, ögonmottagningen, hörselvården och logopedmottagningen i byggnad 13.

- En fortsatt bra dialog med berörda chefer i byggnad 13, alla medarbetare som arbetar där och skyddsombuden är central för att skapa en så bra arbetsprocess som möjligt. Det kommer sannolikt även krävas politiska beslut, säger Peter Lilja. 

Senast uppdaterad 2017-04-11 09:31:55 av Oscar Larsson

Kontakt för journalister

Peter Lilja Peter Lilja Landstingsdirektör Landstinget Blekinge 0455-73 40 00 och 0734-47 10 00
Per Johansson Per Johansson Förvaltningschef Landstingsservice 0455-73 66 00 och 0734-47 18 50
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90