Blekinge har Sveriges näst bästa utbildning för sjuksköterskor

2017-06-13

För andra året i rad har den verksamhetsförlagda utbildningen för sjuksköterskestudenter (VFU) i Blekinge rankats som näst bäst i Sverige. Det visar en enkätundersökning från Vårdförbundet.

Totalt svarade cirka 700 studenter som läser till bland annat sjuksköterska och biomedicinsk analytiker på enkäten. I Blekinge är det sjuksköterskestudenter från Blekinge tekniska högskola (BTH) och som gör sin praktik på landstinget som har svarat på enkäten.

- Jag är väldigt glad och stolt över resultatet. Men det är framförallt medarbetarnas förtjänst att vi hamnar så högt på listan. De har under en längre tid arbetat med att ge våra studenter en så bra start på karriären som möjligt, säger sjukhuschef Lars Almroth.

En framgångsfaktor är den så kallade handledningsmodellen LUVA (Lärande och utvecklande vårdavdelning), som har fokus på gemensamt lärande där studenterna arbetar parvis och där reflektioner inom paret leder till en fördjupad kunskapsnivå. Utöver sin bashandledare har studenterna även en huvudhandledare som följer dem i den kliniska utbildningssituationen och stimulerar studenterna till fördjupade reflektioner.

För mer information om enkäten läs här.

Senast uppdaterad 2017-06-13 10:20:19 av Oscar Larsson