Blekinge är bäst på att förebygga trycksår

2017-04-27

Landstinget Blekinge är bäst på att förebygga trycksår i landet. Det visar en nyligen publicerad studie av Sveriges kommuner och landsting (SKL).

- Medvetet, hårt och ihållande arbete lönar sig! Våra avdelningar har länge jobbat med att komma till rätta med detta och det är väldigt roligt att se att deras arbete ger ett så gott resultat, säger sjukhuschefen Lars Almroth.

I snitt får var tionde patient som varit inlagd mer än ett dygn trycksår på grund av brister i rutiner och förebyggande arbete. I Blekinge är andelen endast fem procent. Detta är första gången som SKL gör den här typen av mätning, men resultatet ligger i linje med de mätningar som Blekingesjukhuset gjort tidigare år.

Även om fem procent är en låg siffra så får vi inte nöja oss för ens vi är nere på noll procent, menar Blekingesjukhuset chefssjuksköterska Suzana Selan och fortsätter:

- När du kommer hit ska vi läka dig, inte ge dig nya skador. Därför fortsätter vi att prioritera arbetet med att tidigt identifiera patienter som är i behov av förbyggande åtgärder. Det kan till exempel handla om rätt liggunderlag och lägesändringsschema.

Blekingesjukhuset har som mål att 75 procent av de patienter som ligger inne mer än 24 timmar och är 65 år och äldre ska riskbedömas. I övriga delar av landet är det vanligt med ett mål på 100 procent.

- Det är bättre om vi gör två bedömningar och sätter in rätt åtgärder än om vi skulle göra tio bedömningar men inga åtgärder. Bevisligen ger det också goda resultat, men visst hade det varit kul om vi kunde göra fler bedömningar – som också följs av rätt åtgärder, säger Suzana Selan.

En ytterligare framgångsfaktor är de återkommande uppföljningarna som genomförs två gånger om året. Resultatet från uppföljningarna återkopplas sedan både direkt och öppet till alla avdelningar.

- Jag tror det är viktigt att vi systematiskt följer och utvärderar vårt arbete, annars kan vi aldrig lära oss vad som leder till förbättringar, säger Suzana Selan.

Senast uppdaterad 2017-04-27 14:15:52 av Oscar Larsson