Bemötandet i vården ska bli bättre

2017-12-11

Landstinget Blekinge ska bli bättre på att bemöta alla patienter, oavsett kön, sexuell läggning, social status, etnicitet eller ålder. Det är avsikten med ett beslut som landstingsstyrelsen fattade vid sitt senaste sammanträde, den 11 december.

Beslutet innebär att landstingsdirektören har fått i uppdrag att ta fram en flerårig plan för att förbättra bemötandet. Planen ska vara klar i slutet av nästa år och bli ett led i ett större arbete med att göra så att vården i högre grad ska utgå från patienternas samlade behov och livssituation.

Landstinget utreder vården av de mest sjuka äldre

Landstingsdirektören fick vid det senaste sammanträdet även i uppgift av landstingsstyrelsen att under nästa år ta fram ett förslag för omhändertagandet av geriatriska patienter. Geriatrik handlar om åldrandets sjukdomar och geriatrisk vård ges främst till de mest sjuka äldre.

Senast uppdaterad 2017-12-11 15:34:19 av Jens Lindell