Folktandvården i Karlshamn blir årets arbetsplats 2016

2017-02-20

Folktandvården i Karlshamn har en rad framgångsrika år bakom sig. Det systematiska arbetet med ständiga förbättringar har lett till fler och nöjda patienter, personal som trivs och en god ekonomi. Därför har verksamheten utsetts till "Årets arbetsplats – chef och medarbetare mot samma mål 2016".

- Jag vill gratulera folktandvården i Karlshamn till ett välförtjänt pris. Det ligger hårt arbete bakom det goda resultatet och det är därför glädjande att kunna uppmärksamma en mycket bra verksamhet som alltid prioriterar patienternas bästa, säger landstingsdirektör Peter Lilja.

Folktandvården i Karlshamn har en konstant tillströmning av nya patienter och patientenkäterna visar att verksamheten har bland de mest nöjda patienterna i folktandvården. Kliniken har också den klart största andelen patienter med frisktandvårdsavtal, var fjärde patient hos folktandvården i Karlshamn har nu ett sådant avtal. Dessutom har folktandvården i Karlshamn så gott som varje år sedan 2000 haft det bästa ekonomiska resultatet av folktandvårdsklinikerna i Blekinge. Det är några av de prestationer som nu lett till utmärkelsen årets arbetsplats.

- Vi är väldigt glada och stolta, det är roligt att få uppskattning. Det är tack vare medarbetarnas motivation, engagemang och delaktighet som vi lyckats nå så goda resultat, säger verksamhetschefen Jan Bläckberg.

Teamarbete

Folktandvården i Karlshamn har 32 tillsvidareanställda medarbetare som arbetar i team med ett delegerat arbetssätt och nära samarbete mellan tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor och receptionister.

- Vi strävar efter att ha en bra vi-känsla där medarbetarna upplever trivsel och arbetsglädje vilket bidrar till framgång och därmed ett bra resultat, säger Jan Bläckberg.

Motiveringen

Ett mål- och resultatinriktat arbete är grunden till denna arbetsplats stora framgångar. Genom värdegrundsarbete, teamarbete och ett nära samarbete mellan yrkesrollerna har kliniken nått nöjda patienter, en tillströmning av nya patienter och goda ekonomiska resultat. Det systematiska arbetet med ständiga förbättringar hjälper till att stärka kompetensen, kvalitén och behålla den goda trivseln som finns på arbetsplatsen.

Priset

Priset "Årets arbetsplats – chef och medarbetar mot samma mål" delas ut en gång om året. Landstingets medarbetare kan lämna förslag på arbetsplatser de tycker är värda utmärkelsen och landstingsdirektören utser pristagaren. Priset består, förutom äran, av 20 000 kronor plus 200 kronor per tillsvidareanställd medarbetare att användas till personalfrämjande insatser på arbetsplatsen.

Senast uppdaterad 2017-02-21 12:14:41 av Gunilla Lindgren

Kontakt för journalister

Peter Lilja Peter Lilja Landstingsdirektör Landstinget Blekinge 0455-73 40 00 och 0734-47 10 00
Jan Bläckberg Verksamhetschef Folktandvården Karlshamn 0454 - 73 27 08
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90