Ändrade avgifter i vården

2017-11-14

Det blir gratis att gå på gynekologisk cellprovtagning och enhetliga avgifter på mediciner som du behöver när du ska ut och resa. Det är två av en rad förändringar som träder i kraft vid årsskiftet. Landstingsstyrelsen har nämligen beslutat om avgifterna i vården för 2018.

Landstinget inför följande ändringar från och med den 1 januari:

 • En avgift på 100 kronor införs när en telefonkontakt ersätter ett ordinarie besök i vården. Det handlar inte om samtal där du till exempel ringer din mottagning för att fråga om något eller få en besökstid, utan till exempel en kvalificerad uppföljning av ett tidigare besök, när din vårdgivare bedömer att det kan ske på telefon.
 • En avgift på 100 kronor för hembesök av införs. Avgiften gäller när du får sjukvårdande behandling när personalen gör hembesöket via en bedömningsbil eller ambulans, om behandlingen leder till att du inte behöver åka in till vården. Motsvarande avgift för ett läkarbesök av läkarbilen ska fortsätta att kosta som i dag, det vill säga 150 kronor.
 • Att medverka som närstående vid neonatalavdelningen (vård av för tidigt födda eller sjuka spädbarn) kommer att kosta 150 kronor per dygn. I dag är denna medverkan kostnadsfri, men du som närstående ska i stället betala och laga din egen mat i föräldraköket. Nu behöver föräldraköket användas till annat och det finns inte någon möjlighet för en inskriven förälder att laga sin egen. I stället får du mat från matsalen. Därför blir det nu samma avgift vid neonatalvården som när man är inskriven som närstående i övrig vård.
 • Det blir enhetliga avgifter på mediciner som du behöver för att du ska ut och resa, till exempel åksjukemedel, malariatabletter, drickvaccin och läkemedel för att skjuta upp mens. Avgiften för recept på så kallade resemediciner blir nu alltid 300 kronor. 
 • Influensa- och pneumokockvaccinering blir avgiftsfri för alla personer över 65 år, även för dig som inte är folkbokförd i Blekinge.
 • Gynekologisk cellprovtagning blir avgiftsfri, i enlighet med ett regeringsbeslut.
 • Vissa avgifter för hjälpmedel som erbjuds via hjälpmedelscenter ändras.
 • Avgifterna för ortopediskt anpassade skor och inlägg höjs med 100 kronor till 800 kronor per par för vuxna och 400 kronor per par för barn. När man behöver utföra åtgärder på ortopediskt anpassade skor är det i dag gratis för högst tre par per år, men kostar efter årsskiftet 150 kronor per par för högst fem par per år.
 • Avgiften för besök som sker med timtaxa höjs med 2,9 procent. Men besök i samband med organdonation kostar inget för donatorn.

Ändrade avgifter vid resor

När det gäller avgifter för att resa till vården tar Landstinget Blekinge bort avgiften för att resa med flyg när inget annat färdmedel är lämpligt. Avgiften för att resa med Blekingetrafikens bilar och specialfordon blir från och med årsskiftet 60 kronor för alla, även för de patienter som har ett färdtjänsttillstånd.

Tandvårdspriserna höjs

Även priserna i folktandvården ändras, detta från och med den 15 januari 2018. Enligt landstingsstyrelsens beslut höjs priserna med 0,51 procent.

Landstingsskatten oförändrad

Däremot blir landstingsskatten oförändrad nästa år. Det innebär att du som invånare i Blekinge fortsatt kommer att betala 11 kronor och 19 öre per intjänad hundralapp i landstingsskatt.

Besluten om avgifter i vården, tandvårdspriser och landstingsskatten gäller om de även godkänns av landstingsfullmäktige vid sammanträdet den 27 november.

Landstingsstyrelsen har även behandlat bland annat följande ärenden: 

 • En plan har godkänts som innebär att landstinget satsar två och en halv miljarder kronor de kommande fem åren på stora investeringar i bland annat fastigheter. En förutsättning är att landstingsfullmäktige godkänner nästa års budget och kommande års landstingsplan.
 • Den senaste delårsrapporten behandlades. Rapporten visar att Landstinget Blekinge ser ut att få ett ekonomiskt underskott på drygt 57 miljoner kronor vid årets slut.
 • Landstinget Blekinge kommer att avbryta en upphandling av mammografi (undersökning av kvinnors bröst för att upptäcka cancer) och i stället satsa på att driva verksamheten i egen regi. Här kan du läsa mer om det beslutet.

Senast uppdaterad 2017-11-14 14:19:53 av Emma Karlsson

Kontakt för journalister

Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90