Omfattande förbättringsarbeten på akutmottagningen

2017-02-27

Akutmottagningen på Blekingesjukhuset i Karlskrona har påbörjat en rad förbättringar av verksamheten. Genom fokus på kvalitet, tillgänglighet och kompetens förnyas och förbättras arbetssätt, schemaläggning, omhändertagandet av patienterna, lokaler och utbildning.

- Jag tycker redan att vi har börjat se resultat av de förbättringar som vi genomfört hittills och att patienterna är nöjdare nu, säger Hanna Svensson som är avdelningschef på akutmottagningen.

Orsaken till att akutmottagningen inlett ett omfattande förbättringsarbete är förändringar som skett de senaste decennierna. Antalet patientbesök har ökat med 1000 om året, den åldrande befolkningen innebär fler svårt sjuka och multisjuka patienter och organisationen har varit anpassad för situationen för 20 år sedan. En inspektion av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i somras visade att det fanns brister i planering, ledning och kontroll av arbetet och medarbetarundersökningen på akutmottagningen visade på stress och hög arbetsbelastning.

- Vi har sett problemen och tagit fram ett handlingsprogram för förbättringar. En del började vi med redan i höstas och nu fortsätter vi med resten, säger akutklinikens verksamhetschef Roger Nihlén.

Rätt kompetens på rätt plats förbättrar flödet

En del förbättringar gäller organisationen av arbetet. Det har införts larmteam som tar emot ambulanserna där avrapporteringen nu sker i patientrummen, triageringssjuksköterskor som sorterar patienterna efter behoven och ledningssjuksköterskor som är aktiva ute på golvet och strukturerar upp arbetet. Akutmottagningen har också ändrat bemanningen utifrån den kompetens som behövs på olika delar i verksamheten och infört nya arbetstider som passar patientflödena bättre. Dessutom görs stora utbildningsinsatser för personalen och med hjälp av utbildningsansvariga sjuksköterskor ny introduktion för både läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Genom att matcha rätt kompetens längs patientens väg förbättras flödet och väntetiderna blir kortare. Detta är ett arbete som inte bara gäller på akuten, utan över hela sjukhuset där vi nu ser över den akut sjuke patientens väg genom vården.

Patienternas delaktighet viktigt för kvaliteten

Andra förändringar handlar om hur patienterna blir mottagna på akuten. Ledningssjuksköterskorna informerar nu patienterna i väntrummet om vad som sker och ser till att följa dem under deras tid på akuten. Mottagningen har också installerat en väntrums-TV med information till patienterna och planerar en film som berättar hur det går till på akuten. Genom att kontinuerligt efterfråga patienternas erfarenheter och förslag kan vi använda detta i det fortsatta förbättringsarbetet.

Sjukhuschef Lars Almroth ser att akutens arbete med fokus på kvalitet och tillgänglighet kommer att förbättra akutvården i Blekinge.

- Det är särskilt inspirerande att de målmedvetet tar tillvara medarbetarnas engagemang och kompetens och vill involvera patienterna i förbättringsarbetet, säger han.

Senast uppdaterad 2017-02-27 10:25:55 av Gunilla Lindgren

Kontakt för journalister

Hanna Svensson Hanna Svensson Avdelningschef Akutmottagningen 0455 - 73 53 34
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90