Lex Maria om bristfällig granskning av röntgenbilder

2017-06-30

En kvinna i 80-årsåldern fick cellgiftsbehandling som skulle följas upp med en röntgenundersökning. Granskningen av röntgenbilderna visade sig dock vara bristfällig och Landstinget Blekinge anmäler nu händelsen till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.

De aktuella röntgenbilderna rörde en kvinna i 80-årsåldern som opererats för en cancer och även fick cellgiftsbehandling. Effekten av cellgiftsbehandlingen följdes upp med röntgenundersökningar. I utlåtandena beskrevs inte kvinnans alla förändringar, som senare visade sig växa till och misstänks vara en spridning av cancern.

Om förändringarna beskrivits tidigare hade patienten kunnat erbjudas annan behandling vilket nu inte ansågs nödvändigt. Det inträffade har utretts och anmäls nu till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2017-06-30 12:53:54 av Emma Karlsson

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90