Lex Maria om svårbedömd ultraljudsundersökning

2017-04-03

Landstinget Blekinge gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria. Det gäller en svårbedömd ultraljudsundersökning under graviditet, där det senare visade sig att barnet hade en grav missbildning som ledde till att det avled.

Ultraljudsundersökning och bedömning av foster kräver erfarenhet och utbildning. Personalen som undersökte modern hade sådan erfarenhet, men missbedömde ändå den bild som sågs. Nu föreslår landstinget nya och förbättrade rutiner och utredningen med de föreslagna förändringarna anmäls till IVO för bedömning.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2017-04-04 12:08:06 av Gunilla Lindgren

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90