Lex Maria-anmälan om penicillin till allergisk patient

2017-05-16

Landstinget Blekinge gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria med anledning av att en patient med penicillinallergi fick förskrivet penicillinpreparat trots varningsmarkering i journalen.

Patienten, en kvinna i 30-årsåldern, fick uppsöka akuten för att få behandling för sin allergiska reaktion men behövde inte sjukhusvård.

Hon hade tidigare drabbats av symtom från andningsvägar och hud efter att ha fått penicillin. Detta fanns noterat i journalen och dokumenterat på avsett sätt. Läkaren som nu förskrev antibiotika missade den informationen och valde ett penicillinpreparat. Händelsen bedöms ha utgjort en risk för allvarlig vårdskada och anmäls därför till IVO.

Anmäls för att lära av misstagen
Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2017-05-16 13:25:47 av Gunilla Lindgren

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90