Lex Maria om utdraget förlopp

2017-07-11

Landstinget Blekinge anmäler en händelse som inträffade i samband med en akut propp i hjärnan hos en man i 60-årsåldern till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.

Mannen upplevde svaghet i sin ena kroppshalva och man tillkallade ambulans. När han kom till sjukhuset hade symtomen gått tillbaka och skiktröntgen visade inget anmärkningsvärt. Under observation på avdelningen blev patienten sämre och jourläkare kontaktades.

Bedömningen av mannens försämrade tillstånd drog ut på tiden och när en ny röntgen gjordes, visade det sig att det fanns tecken på propp i hjärnan. Då kunde propplösande behandling inte ges, eftersom det gått så lång tid från de första symtomen. Det är osäkert om behandlingen hade kunnat ges, men det utdragna förloppet hade kunnat undvikas och därför har händelsen utretts och nu anmälts.

Anmäls för att lära av misstagen 

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2017-07-11 12:59:11 av Emma Karlsson

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90