Lex Maria om utdragen handläggning

2017-11-17

En patient i 60-årsåldern sökte själv till akuten efter en kraftigare skada mot huvudet. I samband med skadan drog vårdförloppet ut på tiden och nu anmäler landstinget den utdragna hanteringen till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) enligt lex Maria.

Händelsen inträffade i samband med att en patient själv uppsökte akut vård efter en skada mot huvudet.Patienten hade väldigt ont i nacken och även en grundsjukdom som gör att risken för skelettskador ökar. Den fraktur som fanns på nackkotor upptäcktes och togs hand om först efter många timmars väntan.

Händelsen anmäls nu av Landstinget Blekinge till Ivo enligt lex Maria. Någon allvarlig vårdskada inträffade aldrig, men bedömningen är att patienten utsattes för en risk för vårdskada på grund av den utdragna handläggningen. Det finns en skyldighet för landstinget att anmälan även risk för allvarlig vårdskada enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen 

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2017-11-17 12:04:56 av Emma Karlsson

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90