Lex Maria om skadad framtand

2017-05-26

En hörntand som låg fel i käkbenet skadade den ena framtanden så svårt att den måste dras ut. Landstinget Blekinge anmäler nu händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) enligt lex Maria.

När patienten var 10 år konstaterade folktandvården att det var ont om plats för flera av hörntänderna. Man misstänkte att en av hörntänderna låg fel i käkbenet. Patienten sattes på kö för utredning hos en specialist inom tandreglering. Först vid 13 års ålder undersöktes patienten på en specialistmottagning för tandreglering. Det konstaterades då att den tand som misstänkts ligga fel hade skadat en av patientens framtänder så svårt att den nu måste dras ut. Patienten får nu behandling med tandställning.

Utifrån den misstänkta diagnosen borde patienten fått ett snabbare omhändertagande, även om det inte är säkert att skadan hade kunnat undvikas då.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

För mer information:
Pontus Glimwall, förste distriktstandläkare
0734-47 15 52

Jens Lindell, kommunikatör
0455-73 40 18

Senast uppdaterad 2017-05-26 14:35:53 av Jens Lindell