Lex Maria om sen bedömning av stroke

2017-04-12

Kvinnan hade huvudvärk, hennes ena hand blev tillfälligt svagare och synen påverkades. Det visade sig sedan att hon hade stroke men bedömningen som visade detta dröjde. Landstinget Blekinge anmäler nu händelsen enligt lex Maria.

Det var i januari i år som kvinnan, som är i 80-årsåldern, ringde 112 och en ambulans kom. Ambulanspersonalen bedömde att kvinnan inte behövde ambulanstransport, men hon uppmanades att på egen hand ta sig till Blekingesjukhuset samma natt.

I stället valde kvinnan att avvakta och ringde nästa morgon sin vårdcentral. Man bedömde då att hon inte hade akuta symtom och hon fick tid för besök först nästa dag. När hon kom till vårdcentralen upptäcktes att synen fortfarande var påverkad. Kvinnan fick då en akut tid till Blekingesjukhusets ögonklinik. Därifrån blev hon sedan skickad till medicinklinikens akutavdelning, som avgjorde att hon behövde röntgas. Röntgenundersökningen visade att hon fått en stroke till följd av en propp i hjärnan.

Blekingesjukhuset bedömer att informationen till kvinnan delvis varit otydlig, vilket kan ha bidragit till att bedömningen fördröjdes. Förutom att hennes synfält vid återbesök visat sig vara fortsatt begränsat blev kvinnan helt återställd. En allvarlig vårdskada hade dock kunnat inträffa och därför anmäler Landstinget Blekinge händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo), enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2017-04-12 15:15:00 av Jens Lindell

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90