Lex Maria om saknad nål

2017-11-20

Landstinget Blekinge anmäler en händelse där en kirurgisk nål försvann. Händelsen inträffade under en hjärtoperation på Blekingesjukhuset, när det upptäcktes att en kirurgisk nål saknades.

Personalen kunde inte hitta nålen och gjorde bedömningen att den inte fanns i operationssåret.Efter en vecka upptäcktes den vid en röntgenundersökning. Patienten fick opereras en gång till och nålen kunde tas bort. Båda operationerna gick bra för patienten, men det inträffade anmäls efter utredning nu till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen 

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Senast uppdaterad 2017-11-20 11:39:36 av Emma Karlsson

Kontakt för journalister

Peter Janson Peter Janson Chefläkare Blekingesjukhuset 0455-73 51 88 och 0734-47 10 40
Presstelefon Presskommunikatör i tjänst vardagar mellan 8.00 och 16.30 Kommunikationsenheten 0455-73 40 90